Gestha%3A+el+94%25+del+benefici+de+la+banca+quedaria+intacte+amb+la+taxa

Fuente: WFG
10/07/2018 16:41

MADRID, 10 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- El+col%B7lectiu+de+T%E8cnics+del+Ministeri+d%27Hisenda+%28Gestha%29+assegura+que+l%27impost+a+la+banca+que+proposa+el+Govern+per+augmentar+la+recaptaci%F3+i+costejar+una+part+del+pagament+de+les+pensions+%28els+termes+del+qual+encara+no+es+coneixen%29+deixar%E0+intacte%2C+%22com+a+m%EDnim%22+%2C+el+94%25+del+benefici+de+les+entitats%2C+per+la+qual+tot+just+afectar%E0+la+solv%E8ncia+del+sector.%0DNo+obstant+aix%F2%2C+els+t%E8cnics+reconeixen+que+aquest+tribut+podria+tenir+un+%22impacte+m%EDnim%22+en+la+mesura+que+els+accionistes+dels+bancs+poden+veure+redu%EFt+el+pagament+de+dividends+que+est%E0+directament+relacionat+amb+el+resultat%2C+el+que%2C+fet+i+fet%2C+restaria+lleugerament+atractiu+a+la+compra+d%27accions.%0AGestha+calcula+que+Hisenda+podria+ingressar+entre+1.800+i+1.900+milions+anuals%0AD%27altra+banda%2C+Gestha+ha+calculat+que+Hisenda+podria+ingressar+entre+1.800+i+1.900+milions+anuals+amb+un+impost+a+la+banca+similar%2C+en+termes+de+recaptaci%F3+respecte+al+PIB%2C+a+l%27exigit+al+Regne+Unit+i+%C0ustria%3B+i+que+comportaria+l%27aplicaci%F3+d%27un+tipus+impositiu+efectiu+del+0%2C07%25+sobre+el+passiu+perqu%E8+aconsegueixi+la+capacitat+recaptat%F2ria+que+t%E9+el+tribut+brit%E0nic%2C+en+qu%E8+podria+estar+inspirada+la+proposta+socialista.%0AFinalment%2C+els+t%E8cnics+aclareixen+que+si+es+tir%E9s+endavant+aquest+impost+no+produiria+cap+tipus+de+doble+imposici%F3%2C+ja+que+l%27impost+recauria+sobre+el+passiu%2C+no+sobre+el+benefici+de+les+entitats.