Els+economistes+asseguren+que+tanta+modificaci%F3+dels+impostos+%22desincentivar%E0+la+inversi%F3%22

Fuente: WFG
10/07/2018 14:40

MADRID, 10 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- El+nou+Govern+de+Pedro+S%E1nchez+t%E9+com+a+objectiu+modificar+el+fisc+nacional+a+la+recerca+d%27una+major+recaptaci%F3.+Alternatives+com+un+impost+a+la+banca%2C+l%27anomenada+%27taxa+Google%27+o+una+reforma+de+l%27Impost+de+Societats+han+sonat+en+el+si+del+Partit+Socialista+durant+les+%FAltimes+setmanes.+Una+aplicaci%F3+que+el+Consell+General+d%27Economistes+Espanyols+no+ha+volgut+valorar+per+la+inexactitud+del+seu+disseny%2C+encara+que+s%ED+que+asseguren+que+un+nou+canvi+en+la+legislaci%F3+comportar%E0+una+%22major+inseguretat+jur%EDdica%22+i+%22desincentivar%E0+la+inversi%F3+tant+estrangera+com+nacional%22.%0DEn+concret%2C+el+Registre+d%27Economistes+Assessors+Fiscals+%28REAF%29+ha+comptabilitzat+un+total+de+200+modificacions+en+l%27Impost+de+Societats+des+de+2008+per+l%27efecte+d%27almenys+dotze+textos+legals+d%27import%E0ncia%2C+incloent-hi+una+reforma+integral%2C+i+amb+canvis+en+aspectes+d%27alta+sensibilitat+com+la+correcci%F3+de+la+doble+imposici%F3%2C+la+deducci%F3+de+deterioraments+i+de+les+p%E8rdua+en+la+transmissi%F3+de+carteres%3B+la+introducci%F3+de+limitacions+a+la+deducci%F3+de+despeses+financeres%2C+bases+negatives+i+deduccions%2C+o+l%27augment+per+sorpresa+de+l%27import+dels+pagaments+frACCIONAts.%0AL%27organisme+ha+indicat+que+malgrat+observar+un+major+volum+de+beneficis+en+l%27activitat+empresarial%2C+a+la+recaptaci%F3+per+societats+%22li+costa+remuntar%22.+Una+situaci%F3+que+mesures+excepcionals+com+les+restriccions+a+la+compensaci%F3+de+p%E8rdues%2C+la+limitaci%F3+de+les+deduccions+per+doble+imposici%F3%2C+la+impossibilitat+de+deduir+deterioraments+o+el+fort+increment+dels+pagaments+fraccionats+no+estan+aconseguint+revertir.%0AEl+Registre+ha+volgut+explicar+aquest+fenomen+a+trav%E9s+de+les+p%E8rdues+acumulades+del+teixit+empresarial+espanyol+que+es+comencen+a+compensar+i+a+la+internacionalitzaci%F3+de+les+principals+companyies+el+benefici+de+la+quals+tributa+fora+d%27Espanya.+En+qualsevol+cas%2C+el+REAF+estima+que+el+percentatge+de+recaptaci%F3+sobre+el+PIB+del+pa%EDs+estar%E0+proper+al+2%2C5%25+i+es+mantindr%E0+en+l%EDnia+amb+la+resta+de+pot%E8ncies+del+nostre+entorn.%0ADurant+una+trobada+per+a+la+presentaci%F3+del+treball+%27Declaraci%F3+de+Societats+2017+i+novetats+2018%27+organitzat+pel+Consell+General+d%27Economistes+aquest+dimarts%2C+el+professor+Eduardo+Sanz+Gadea+ha+analitzat+el+context+dels+impostos+nacionals+en+una+economia+tan+globalitzada+com+l%27espanyola.+L%27expert+ha+expressat+que+impostos+com+el+de+societats+es+troben+%22en+una+cru%EFlla%22+des+del+moment+en+qu%E8+els+estats+no+estan+preparats+per+gravar+els+beneficis+que+no+es+generen+a+trav%E9s+d%27una+seu+f%EDsica%2C+quan+en+els+nostres+dies+cada+vegada+s%26rsquo%3Baporta+m%E9s+valor+a+la+cadena+productiva+des+de+llocs+virtuals.+D%27altra+banda%2C+l%27exinspector+d%27Hisenda+ha+aprofundit+en+la+problem%E0tica+que+resulta+d%27empreses+multinacionals+el+benefici+de+les+quals+es+troba+deslocalitzat+i+ha+advocat+per+l%27aplicaci%F3+de+solucions+de+calat+internacional%2C+com+la+plantejada+per+Alemanya+i+Fran%E7a%2C+en+lloc+d%27implantar+grav%E0mens+sectorials.